ÚVODNÍ INFO

Datum konání pochodu:
11. května 2019 (s možností příjezdu již 10. 5. 2019)

Délky tras:
11 km, 14 km, 22 km, 26 km, 30 km a 40 kilometrů
Délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“

Trasy 11, 14, 22, 26, 30 a 40 km (kategorie A):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let,
– nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod má nárok účastnit se pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasy 22, 26, 30 a 40 km (kategorie B):
pro všechny účastníky bez omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků podle výše startovného:
– pamětní medaile v krabičce, stužka a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pořádán u příležitosti:
Výročí ukončení 2. světové války v Evropě
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.


STÁHNOUT PLAKÁT

Autor plakátu dává souhlas s jeho použitím jen pro potřeby propagace VOJCHOD 2019 a pro potřeby propagace akce vepsáním doplňujících informací do posledního řádku plakátu např. ve formě: Přihlášky shromažďuje „osoba XY“ do dne X.X.

Logo kvality VOJCHOD ® :
Při akcích Vojenský pochod ČR a Pochod české státnosti se můžete setkat s níže uvedenými verzemi loga kvality. Logo kvality přitom hlavně znamená, že budou propozice zveřejněné pořadatelem akce dodrženy. V obou případech jsou loga a jejich části chráněny autorským právem a registrovanou ochrannou známkou.

 

 

 

……………………………………………………………………………
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.