Pochod bitvy tří císařů

Naší zásadou je zveřejňovat bližší informace k pořádaným pochodům, až po jejich schválení příslušnými autoritami a kompletní připravenosti. Proto se prosíme nezlobte, že zatím nezveřejňujeme bližší informace a propozice. Pro skutečné nadšence se totiž bude jednat o naprosto jedinečnou akci 🙂 pořádanou minimálně 9 let na celkové ploše cca 240 km².

Z důvodu situace kolem COVID-19 se realizace pochodu přesouvá na rok 2021.

Místo konání: ČR (Slavkovské bojiště)
Datum konání: listopad – prosinec daného roku
Délky tras: autentické!
– XX, XX, XX, XX a XX km (fyzicky mírně až středně náročné),
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“.

Ocenění účastníků podle výše startovného:
– pamětní medaile v krabičce, stužka a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ ©, „Pochod tří císařů“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.